Tag: निरिक्षण अवलोकन

मन्त्रालयको टोलीद्वारा महोतरीको रातु तथा अक्सी नदीको निरिक्षण अवलोकन

मन्त्रालयको टोलीद्वारा महोतरीको रातु तथा अक्सी नदीको निरिक्षण अवलोकन

एसपी रिपोर्टरमहोतरी, पुष १२ : महोतरीको रातु तथा अक्सी नदीको जलस्रोत उर्जा तथा सिचाँई मन्त्रालयको टोली स्थलगत निरिक्षण तथा अवलोकन ...

ताजा समाचार