Tag: क्लोथ बैंकको सक्रिय

क्लोथ बैंकको अर्को प्रयास, गम्भिर विरामीका लागि ‘हाइ फ्लो नोजल केनुला’ ल्याउदै

क्लोथ बैंकको अर्को प्रयास, गम्भिर विरामीका लागि ‘हाइ फ्लो नोजल केनुला’ ल्याउदै

माला रायजनकपुरधाम, जेठ २ : कोरोना संक्रमित गम्भिर विरामीका लागि आवयश्क पर्ने ‘हाइ फ्लो नोजल केनुला’ क्लोथ बैंकले जनकपुरधाममा ल्याउन ...

ताजा समाचार